WP Watcher avtale

kr 1 990,00 - pr år

En WP Watcher avtale gjør at du kan senke skuldrene når det gjelder backup og oppdateringer av nettsiden din. Vi tar det ansvaret for deg!

Avtalen dekker daglig backup av nettsiden din, samt ukentlige oppdateringer av utvidelser, tema og av WordPress. Og den dekker naturligvis også tilbakelegging av backup om det skulle bli nødvendig.