Man blir økonomisk straffet…

Småbarnsmoren fikk over 20.000 mindre i feriepenger fra NAV enn ventet: – Man blir økonomisk straffet

Dette var en av overskriftene i lokalavisen i dag. Og tusen tanker går gjennom mitt hode…

“Vent til du blir syk, da kan du få tidenes sjokk hvis du ikke kjenner reglene!”

Jeg skjønner at man kan bli skuffet når man får 20 000 mindre enn man hadde regnet med, men jeg klarer ikke la vær å tenke: Velkommen til virkeligheten! Alt handler om perspektiv, og kanskje litt urealistiske forventninger til landets velferdsordninger.

Jeg har lært på den harde måten, det unner jeg ikke alle andre å gjøre.

Så her kommer en ganske personlig blogg fra meg

Om sykdom, plikter, rettigheter, regler og NAV

Mitt første møte med NAV fikk jeg allerede i 1997. Det het ikke NAV den gangen, men la oss kalle det det for å gjøre det enkelt. For det jeg opplevde den gangen, kunne like gjerne skjedd i dag.

Det var en solrik dag i juni 97. Jeg var så heldig at jeg hadde fått en jobb i nabolaget, og kunne sove helt til halv syv. Den gangen jobbet jeg som maler, og firmaet vårt hadde fått jobben med å male et hus utvendig. Denne morgenen klatret jeg opp i stigen som vanlig, rett utenfor kundens soverom.

Kort fortalt: Stigen skled, jeg havnet på bakken med foten under stigen og brakk ankelen. Og skremte naturlig nok vettet av kunden som ble brutalt vekket.

Hun var grei og kjørte meg på legevakta, hvor de raskt konstaterte brudd og sendte meg videre til SIA som det het den gangen(Sentralsykehuset i Akershus).

Jeg ble operert og gipset, og fikk den første sjokkbeskjeden: “12 uker med gips, absolutt ingen belastning på foten og regn med lang opptrening.”

På sykehuset fikk jeg med en liten hilsen…

Husk å melde yrkesskaden til NAV

Hvis ikke det gjøres, kan man miste rett til erstatning. Det ble ordnet, men heldigvis fikk jeg aldri bruk for den. Men viktig å huske på om du blir skadet på jobben!

Månedene gikk, det ble lang opptrening, men foten ble ikke bra. I denne perioden fikk jeg flere brev fra NAV. Bl.a ett varsel om at det nærmet seg slutten på sykepengeperioden. Etter 1 år er det nemlig slutt på sykepengene, da må man søke AAP som utgjør ca 66% av vanlig inntekt.

Apropos straff…

Jeg har sett flere avisoverskrifter om det å bli straffet for å bli syk. Særlig etter covid og lockdown.

Det er jo ikke min skyld at jeg ble syk, så jeg bør få 100% lønn til jeg blir frisk. Jeg er jo ingen snylter, som alle de andre NAV’erne.

Ok, her er en funfact til deg som har den holdningen der: De fleste som mottar AAP har havnet uforskyldt i den situasjonen. Det å være syk og miste en stor del av inntekten er faktisk ikke noe de fleste av oss gjør frivillig.

Blir man langvarig syk, så er det faktisk slutt på sykepengene etter 1 år

Da må man over på AAP. Og her i Norge har vi det faktisk sånn at man IKKE er sikret 100% lønn resten av livet når man blir syk. Mange lever i den trua, helt til de møter virkeligheten. Men man får faktisk 66% av det man har tjent før sykdom eller skade inntraff. Det er sånn det er i velferdslandet Norge. Vil du sikre at du får mer enn 66% ved sykdom må du tegne en uføreforsikring.

Om man skal se på det som straff, eller et gode kan jo diskuteres. Jeg kan godt forstå at det føles som straff, men både sykelønn og AAP er faktisk et velferdsgode. Det er en av grunnene til at vi betaler skatt. Jeg må jo si jeg er takknemlig for at man har en viss sikring. Det er mange land som ikke har våre velferdsgoder. Ikke i nærheten engang!

Jeg var 27 år gammel den gangen, vi hadde kjøpt hus to år før dette skjedde, og hadde ikke veldig god råd. Som nyetablerte flest vil jeg tro. Jeg tenkte ikke på sykdom og skader, eller hva som kunne skje hvis man ikke kunne jobbe. Men, uhellet skjedde, foten ble ikke bra, og angsten for tap av inntekt skremte meg.

Så jeg bet tenna sammen og begynte å jobbe like før det første året etter operasjon var over

Arbeidsgiver var grei, og lot meg slippe klatring. Jeg klarte å gå, men det gjorde sykt vondt å stå i stige. Etter noen måneder ble det bestemt at de skulle fjerne en skrue i ankelen, i håp om at det var den som forårsaket de verste smertene.

Det skulle være en grei operasjon, maks 14 dager sykmelding og bare dagkirurgi, ingen innleggelse. Kurant sak!

Men operasjonen gikk ikke helt etter planen. Det var en ganske grønn kirurg som opererte, hun gjorde en tabbe og kuttet et par sener. Dermed ble det ny periode med gips. Men akkurat det var en bagatell i mine øyne.

Det gikk nemlig opp for meg at jeg ville få sykepenger i maks 16 dager fra arbeidsgiver.

Jeg hadde ikke jobbet mer enn drøye 5 mnd når dette skjedde, og reglene sier at man må jobbe minst 6 mnd for å opptjene ny rett til sykepenger. Jeg hadde “brukt opp” opp rettighetene mine, og gikk rett over på AAP etter to uker.

Det skulle bli enda en operasjon etter denne, før jeg kom meg tilbake i full jobb igjen. Det tok ca 2 1/2 år.

Klok av skade tegnet jeg en uføreforsikring etter første runde med NAV på 90 tallet

Vi spoler raskt fram tid, ca 15 år. Jeg har hatt migrene siden jeg var 13 år, men det førte ikke til noe stort sykefravær. Ikke før mye senere.

Det hører også med til historien at jeg tvang min bedre halvdel til å tegne uføreforsikring. Han syntes det var dyrt, men den skulle vise seg å bli nyttig.

Jeg fikk etterhvert en administrativ jobb, fortsatt i byggebransjen. Jeg stortrivdes i jobben, men migrenen begynte å eskalere. Jeg presset meg på jobb så lenge jeg klarte, men i 2011 gikk det ikke mer. Jeg møtte den berømte veggen.

Jeg ble jeg langtidssykmeldt pga kronisk migrene og utbrenthet(de to tingene henger gjerne litt sammen).

Denne gangen kom jeg ikke tilbake i jobb etter ett år. Men nå visste jeg hva som kom. Pga beinbruddet i -97 kjente jeg reglene om…

 • sykepenger i maks ett år
 • tap av feriepenger på sykepenger
 • tap av inntekt på AAP
 • opptjeningstid på sykepenger på 6 mnd

Uføreforsikringen dekket gapet mellom AAP og lønn, så økonomisk hadde jeg ingen bekymringer.

NB! Når du tegner forsikring, så pass på at det er en forsikring som dekker inntektstap MENS du er på AAP, ikke bare etter at du evt. har fått vedtak på at du er ufør. Det kan ta flere år før du er tilbake i jobb, eller i verste fall blir varig ufør.

Men så skjer det enda et uhell, Finn blir påkjørt!

I juni 2011 ringer en kamerat av Finn(min bedre halvdel). Det hadde skjedd en ulykke hvor en syklist hadde blitt påkjørt ved Eidsberg kirke. Finn skulle sykle Vätternrunden påfølgende helg, og skulle bare ut og teste utstyret.

Sånn ble det ikke. Heldigvis gikk det mye bedre enn det kunne ha gjort. Jeg har aldri vært så lettet noen gang som når jeg kom inn på akutten og så at han var våken og kjente meg igjen.

Men nå var vi plutselig to som ikke var friske nok til å jobbe. Begge to i NAV systemet, og etterhvert begge to på AAP men heldigvis med utbetaling fra forsikringsselskap ved siden av.

Det var i denne perioden jeg begynte å bygge nettsider for kunder, og som mange av dere vet, så ble det starten på det som skulle bli WP Skolen.

Hvor jeg vil med denne historien?

Jeg vet at mange av WP Skolens lesere og kunder er selvstendig næringsdrivende og lever med risiko de kanskje ikke er klar over. Jeg har vært borti folk som tror de er garantert sykelønn om de starter et AS. Men det hjelper ikke med AS hvis du ikke tar ut lønn av selskapet.

Hvis du ikke vet hva som skjer når du blir syk eller skadet, så kan du fort bli like overrasket som hun som ikke fikk feriepenger etter foreldrepermisjon.

Det kan faktisk bli mye verre enn at du ikke får feriepenger.

Vi kan ta feriepengene først – ikke forvent full opptjening

Hvis du havner på AAP, så har du ikke rett på feriepenger, slik vanlige arbeidstakere har. Og du vil heller ikke få feriepenger på sykepenger det første året hvor du får 100% sykelønn. Du får kun feriepenger på det du har opptjent de første 48 dagene du var sykmeldt. Er du frisk og i full jobb vil du ha opptjent feriepenger på hele foregående år. 10,2% feriepenger på 48 dager, kontra et helt år kan utgjøre mye mer enn 20 000.

Med andre ord, hvis du skal planlegge sykdommen din(slik mange tror at “Navere” gjør), så bør du fordele sykdommen din på to kalenderår. F.eks fra juli i år til juni neste år. Da får du dobbelt opp, altså 96 dagers opptjening (MRK: Dette var ironi, om du ikke forsto det.)

Hvis NAV utbetaler lønn til deg under sykmelding, så får du garantert avkorting i feriepenger hvis du er sykmeldt mer enn 48 dager. Hvis arbeidsgiver forskutterer lønn til deg, så er det opp til arbeidsgiver(eller arbeidsavtalen du har med arbeidsgiver) om du får utbetalt mer.

Og er du arbeidsgiver, så får du uansett ikke refundert sykepenger for mer enn de første 48 dagene fra NAV, resten må du som arbeidsgiver dekke. Og det er da opp til deg om du vil utbetale mer eller ikke.

Hvis du må over på AAP så får du skattefri utbetaling i juni, og halv skatt i desember. Det kompenserer jo litt. Men du trekkes heller ikke for ferie, med mindre du faktisk tar ferie. Jeg kan ikke snakke for andre, men når jeg selv var i den situasjonen så var ferie det siste jeg tenkte på.

AAP – krever nedsatt arbeidsevne til ALLE typer arbeid

AAP kan du søke om når du har vært sykmeldt ett år, og utgjør som sagt ca 66% av lønna før du ble syk/skadet.

For å få AAP må du ha nedsatt arbeidsevne til alle typer arbeid. Du har ikke krav på kompensasjon om du må ta en jobb som er vesentlig dårligere betalt, hvis du er heldig og blir frisk igjen.

Både AAP og sykepenger har en grense oppad på maks 6G, dvs seks ganger folketrygdens grunnbeløp. Tjener du mer enn 6G i året og blir syk, så blir inntekten redusert med vesentlig mer enn 66%.

Med andre ord, har du 1 million i årslønn, så reduseres grunnlaget for AAP ned til 668 862 kroner i. 1 millllion i årslønn før du blir syk, betyr ca 440 000,- i året på AAP. (Nå begynner 20 000 i feriepenger å ligne på peanuts i forhold.)

Og igjen, det kommer an på din avtale med arbeidsgiver om du får mer utbetalt eller ikke.

Så man er i det minste garantert 66% lønn?

I teorien ja, men det er mye annet som kan gå galt hvis du først havner i “systemet”. Jeg hadde ansvar for utbetaling av lønn i min gamle jobb. Vi hadde ikke lov til å holde tilbake lønn til en arbeidstaker, hvis vedkommende f.eks ikke leverte timelistene sine. Så lenge han møtte på jobb, var vi pliktig å utbetale vanlig timelønn.

For å si det sånn: I NAV er det ingen arbeidsmiljølov som beskytter deg hvis “arbeidsgiver” gjør en feil. Vi har opplevd noen av de tingene som kan skje.

Rett før jul i 2015 kom det ingen utbetaling av AAP. Til tross for innsendt meldekort til riktig tid.

Årsak: Brudd på meldeplikten.

Jeg skjønte abolutt ingenting, jeg hadde besvart og fulgt opp alle henvendelser fra NAV så dette kom som lyn fra klar himmel. Det viser seg at de har avsluttet hele saken min pga manglende opplysninger og brudd på meldeplikten.

Det var snakk om en egenerklæring for selvstendig næringsdrivende, hvor jeg ble bedt om å gi en grundig vurdering av min egen arbeidssituasjon og forventet inntektsevne. Noe jeg ga dem, jeg leverte konvolutten med skjema og vedlegg i skranken på det lokale NAV kontoret. De ba om fyldig beskrivelse, og det fikk de.

Først nektet saksbehandler for at de hadde fått skjemaet, det var iflg henne ikke levert innen fristen. Det syntes jeg var merkelig, siden jeg selv leverte den i hånda til hun som satt i skranken.

Så jeg ringte 55 55 33 33 og spurte om de hadde rotet bort skjemaet. Da viser det seg at både skjema og vedlegg var scannet inn og levert til saksbehandler. Og når jeg endelig fikk tak i saksbehandler igjen, så fikk jeg beskjed om at de hadde fått skjemaet, men valgt å se bort fra vedlegget.

Alt skulle stått PÅ selve skjemaet, ikke i et vedlegg. Ferdig snakka. Jeg spurte pent om jeg fikk lov å fylle det ut på nytt, men sørge for å kutte det ned så det ikke ble fullt så mye tekst. Men nei, det gikk ikke. Saken min var avsluttet.

Jeg var kastet ut av systemet og hadde mistet retten til AAP

Men du kan jo klage, som saksbehandleren sa… Hvilket jeg gjorde, og fikk svar noen dager senere:

Vi har mottatt din klage, behandlingstid 26 uker.

Vennlig hilsen NAV…

Altså et halvt år uten penger. Vet du hva de fleste forsikringsselskaper gjør i sånne tilfeller? Jo, de følger NAV sitt vedtak og stopper utbetaling av uføreforsikring samtidig.

Da knakk jeg fullstendig sammen og kontaktet advokat. Det skal sies at det endte godt. Saksbehandlerens overordnede tok affære og ordnet opp og beklaget. Jeg fikk en ny saksbehandler, og det tok “bare” 6 uker og ikke 26, fra jeg sendte inn klagen. Og jeg fikk etterbetalt for de 6 ukene.

Vi har flere ringpermer med dokumenter og historier fra den perioden der, men du skal slippe å høre alle. Men den verste opplevelsen var når Finn fikk avslag på uføretrygd.

Karenstid – 1 helt år uten inntekt!

Etter 7 lange år med utredninger og arbeidsutprøving åpnet det lokale NAV kontoret for at han kunne søke uføretrygd. Hvis du sender søknad uten å vente til du har fått «tillatelse», så får du blankt avslag og da stoppes AAP på flekken. Så for all del, du må ikke finne på å søke uføretrygd på eget initiativ.

Vi regnet med at en tøff periode da ville være over, og at livet kunne bli stabilt igjen. 7 år med økonomisk usikkerhet er lenge. Vi skulle veldig gjerne solgt huset og kjøpt leilighet, men du får ikke lån uten å dokumentere inntekt. Og her vi bor er kvadratmeter pris på leiligheter det dobbelte av en enebolig. Så det ble satt på vent på ubestemt tid.

Saken var dokumentert herfra til månen, fra alle slags spesialister og helsepersonell. Nå gjenstod bare behandlingstiden av søknaden på 8 mnd. Trodde vi…

Vi trodde knapt det vi så når svaret kom: Søknaden var avslått pga manglende utredning av hypertensjon. Altså høyt blodtrykk på godt norsk.

100% avslag, ikke 50% eller 70%. De hadde sett bort fra all dokumentasjon, med unntak av setningen som sa at han hadde høyt blodtrykk. Det var vel ingen av legene han var innom som tenkte på å presisere at hypertensjon ikke hadde noen påvirkning på arbeidsevnen.

Så fra 66% av inntekt på AAP, så ble det plutselig ingen inntekt i det hele tatt. Ikke en krone.

Det var første gang jeg hørte om karenstid.

Utløpsdato på sykdom og skade

I 2018 bestemte Stortinget at det skulle innføres utløpsdato på sykdom. Er man ikke ferdig utredet for sykdom eller skade etter 3 år, så trer karensåret i kraft. Dvs ett helt år uten noen form for stønad fra NAV. Man kan søke om å få det forlenget med ett ekstra år, men maks er 4 år.

Heidi Nordby Lunde, som satt i Arbeids- og sosialkomiteen under forrige regjering, mistet all min respekt når hun kom med følgende uttalelse for noen år siden:

Dersom det ikke er mulig å avklare om en person er syk på tre års stønad, så er vedkommende antakeligvis ikke det. Dette er ikke systemfeil, det er ønsket politikk.

Det sitter altså politikere på Stortinget som mener at en person som ikke er avklart i løpet av tre år, antageligvis ikke er syk i utgangspunktet. Hvor inkompetent går det an å bli? Med andre ord, er du ikke ferdig utredet etter 3 år, så er du høyst sannsynlig en som ikke fortjener bedre. Nordby Lunde satt til og med i Arbeids og sosialkomiteen den gangen. Det er skremmende å tenke på.

Har du fått kreft og ikke er ferdig utredet innen 3 år, så hadde du antagelig ikke kreft i utgangspunktet. I følge denne politikeren og mange andre. Eller hvis du ble påkjørt og ikke har blitt bra innen 3 år, så var nok hele påkjørselen planlagt for å snike til seg uføretrygd. For uføretrygd er jo noe alle drømmer om…NOT!

Og ferdig utredet i helsevesen er ikke det samme som å være ferdig utredet mot uføretrygd. Du kan fint ha en restarbeidsevne, selv om du har vært utsatt for skade eller sykdom. Og da må arbeidsutprøving til for å finne ut hva slags jobb du kan klare. Og det skal også gjøres innenfor de 3 årene.

Mange tror at 3 år er veldig lenge

De som har stått på ventelister hos spesialist etter spesialist, ventet på plass for rehabiliteringsopphold eller operasjoner, eller vært under arbeidsprøving i diverse jobber, vet at 3 år er ingenting. Alt skal være testet og utprøvd før en uføretrygd innvilges. Og det tar tid, laaaang tid, spesielt hvis du har flere diagnoser, og kanskje også diagnoser som ikke synes.

Karenstid var forrige regjerings løsning på at NAV og helsevesen ikke klarer å utrede folk i tide. Altså ingen konsekvenser for hverken NAV-sjefer eller sykehusdirektører. Nei, vi tar de som ligger nede fra før av, de som ikke orker å gjøre motstand.

Her er det på sin plass å snakke om straff! Straff som svir skikkelig, men som rammer en gruppe som ikke får gjort noe som helst med problemet. Med mindre politikere mener det er de syke selv som skal ordne opp i byråkrati og helsekøer.

Syke eller skadede mennesker straffes knallhardt, hvis NAV og helsevesen ikke klarer å utrede deg i løpet av 3 år. (Det ser heldigvis ut til at denne regelen forsvinner med dagens regjering. Si hva du vil om dagens regjering, men dette er faktisk en bra ting som mange har slåss for.)

Avslag på uføretrygd og karenstid

Skjermbilde fra artikkel i Trav & Gallopp

Så X antall skader etter en ulykke, var ikke nok. NAY(NAV Arbeid og Ytelser) tenkte tydeligvis at blodtrykksmedisiner ville kurere alle skadene.

Dermed ble han også kastet ut av systemet. Karenstiden er nådeløs. Du må klare deg i ett år uten sykepenger, uten AAP eller noen form for fast stønad. Du kan søke krisehjelp på sosialkontoret, men da må du først bruke opp alle oppsparte midler.

Jeg trodde først det måtte være en feil, men neida. Ikke feil, men villet politikk fra høyeste hold her i landet.

Ta grep før sykdom eller ulykke rammer og les deg opp!

Sykdom og ulykker skjer ikke fordi vi fortjener det. Det kan skje hvem som helst, når som helst.

Folk flest dypdykker ikke i NAV sitt regelverk før de rammes av sykdom. Privatøkonomi burde vært et fag i skolen. Jeg vet ikke om det hadde fungert heller, for de fleste våkner uansett ikke før de blir rammet selv. Eller når en av de nærmeste rammes.

Så hvordan sikrer man seg hvis man opplever noe sånt?

Det er et godt spørsmål. Uføreforsikring er noe alle som er friske og er i full jobb bør tegne. Og den må tegnes mens du er ung og sprek, har du først fått diagnoser så vil du få en polise full av forbehold. Det er også på sin plass å spørre forsikringsselskapet om de utbetaler på grunnlag av legeerklæringer eller NAV vedtak.

Er du selvstendig næringsdrivende så må du tenke lenger enn det første året. Du kan tegne forsikring via NAV som dekker sykepenger, men såvidt jeg vet så gjelder den kun sykepenger det første året. Du bør ha en forsikring som dekker gapet mellom lønn og AAP etter ett år også. Det er ikke en billig forsikring, men jeg skal love deg du vil være glad for å ha den om du også skulle havne i en lignende situasjon som vi gjorde.

Har du mulighet, så SPAR penger!

Vi var heldige og hadde en god buffer. Vi hadde hatt muligheten til å spare. Alle har faktisk ikke det. Men selv om vi hadde det, så hadde jeg mange søvnløse netter i den perioden her.

 • Hvor lenge holder bufferen?
 • Hvor lang tid vil det ta før vi får svar på klagen?
 • Hva hvis han får avslag enda en gang og vi må gå videre til Trygderetten?
 • Hva hvis vi må ut med masse penger til advokat før vi får noen utbetaling?
 • Må vi selge hus og bil?

Og hestene – det eneste lyspunktet i tillværelsen mens dette sto på?

Nå løste det seg heldigvis etterhvert for vår del. Han fikk 100% medhold i klagen, og fikk etterbetalt for de 8 mnd han var uten inntekt. Men man trenger en ganske fet sparkonto for å unngå økonomiske problemer mens man går og venter på svar. Og jeg håper jo virkelig at ikke alle opplever NAV på samme måte som vi har gjort.

Vi var sikkert maks uheldige som ble rammet av sykdom og ulykke samtidig. Vanligvis er jeg tilhenger av “learning by doing”, men jeg håper du slipper å lære om regler og velferdsgoder på samme måte som jeg har gjort.

Alle kan havne i en kjip situasjon, som ikke er selvforskyldt. Jeg er veldig glad for at vi bor i et land med velferdsgoder og jeg betaler min skatt med glede for å ha det sånn.

Men ikke vær naiv og tro at staten fikser alt som ikke er “din skyld”.

Kristin Skjæringrud
Kristin Skjæringrud

Kristin Skjæringrud er "rektor" på WP Skolen og mener at WordPress kan brukes til (nesten) alt. Men først og fremst til å bygge nettsider med ;-)

Artikler: 143

2 kommentarer

 1. Alle i “offentlig sektor”, og de fleste andre firmaer (tror jeg) har ikke lønn, men feriepenger i ferien. I “offentlig sektor” trekkes “lønn for opptjente feriedager” på juni lønn, og feriepenger utbetales. Folk som har byttet arbeidsgiver, og fått feriepenger utbetalt i sluttoppgjøret, har uansett opparbeidet rett til feriedager, men da uten lønn.
  Folk på sykelønn første år er avhengig av arbeidsgiver (ev. tariffavtale) for å få feriepenger hele dette året, men NAV (Nytter ikke, Aner ikke, Vet ikke) refunderer bare noen uker.
  Her er det viktig å huske, at opptjeningen var året før, som ofte “bare var noen måneder” i jobb, mens “utbetaling” av feriepenger kommer året etter.
  En man 100% syk (inkludert AAP) må man ikke avvikle ferie, og EØS-reglene gir rett til “Studieturer” innen EU. (Tør ikke si at man får utbetalinger under ferie, husker ikke)
  Da har man ikke feriepenger, men “full lønn” disse dagene, slik at differansen er minimal.
  66 % “lønn” kontra feriepenger av dette er ren bingo, avhengig av hvor mange dager man hadde opptjening.
  VIKTIG MELGING ved AAP.
  NAV regner slavisk 14 dagers perioder, og man mister AAP om man jobber over 60%.
  Jeg ble friskmeldt i oktober, men etter en samrøre mellom NAV Gjerdrum og arbeidsgiver, måtte jeg ta “nybegynnerkurs i data” over 6 måneder.
  Jeg lærte å skive store bokstaver i Word og å legge sammen et par tall med Excel, og lærerne skjønte ikke hva jeg gjorde der, siden jeg hadde bedre utdannelse enn begge to.
  I februar fikk jeg begynne på jobb i 40% stilling, fortsatt 100 % friskmeldt fra oktober året før, og jeg ble som den eneste plassert ved siden av sjefen som jaktet på noe å ha meg på.
  Etter et par måneder opp i 60% jobb, 40% AAP, og så fikk jeg lov av Sykehuspartner og NAV å jobbe 100 % fra 1/7, hele 10 måneder etter at legen friskmeldte meg etter ny medisin.
  Da kom NAV – 1/7 var en fredag, og dermed hadde jeg jobbet for mye i den 14-dagersperioden. Ingen AAP for de to ukene 1/7 var siste dag av.
  Det kryr av feller.

  • Takk for utfyllende kommentar! Ja, det er store forskjeller på offentlig og privat næringsliv, og de med eller uten tariffavtaler/arbeidsavtaler når det gjelder feriepenger, pensjonsordninger osv. Hvis jeg ikke husker feil så blir du spurt om du har avviklet ferie på meldekortet når du er på AAP, og svarer du ja, så er det ingen utbetaling. Jeg var gjennom det her før den store «Nav skandalen» og var ikke klar over at jeg faktisk hadde lov til å bevege meg fritt innenfor EØS, så jeg søkte om tillatelse og «fikk lov» å beholde AAP utenlands.

   Den 60% regelen hadde jeg faktisk fortrengt, men jeg opplevde akkurat det samme når jeg begynte å jobbe. Jeg lå akkurat på vippen med en time for mye på en 14-dagers periode en gang, og fikk ingenting utbetalt for den perioden. Ingen advarsler på forhånd, du må finne ut av ting på den harde måten. Man burde fått utdelt en håndbok for NAVigering gjennom regelverket når man må over på AAP. Helt utrolig at det går an å finne på så mye rart.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.