Kategori Universell Utforming av nettsider

Universell Utforming av nettsider ble ett krav f.o.m. 1. juli 2014, for nye websider vel og merke. Eldre websider har litt lenger tid på seg, men hvorfor ikke være tidlig ute?