Hva sa Skatteetaten om WP Skolens nettkurs?

Del 2 om onlinekurs, merverdiavgift og krav til bilag

Nettkurs og merverdiavgift er det mange som har spørsmål om, men få har klare svar.

Regnskapsførere har ikke klare svar, Sticos har ikke klare svar, NARF kan ikke gi et konkret svar, og selv Skatteetaten gir ulike svar til tilsynelatende lik type bedrifter med lik type nettkurs.

I forrige blogg kunne du se et intervju som Ragnhild gjorde med Heidi Bjørbekk. Heidi er både deltager på WP Skolens kurs, autorisert regnskapsfører OG hun har også selv nettbaserte kurs.

1 million i skyldig merverdiavgift!

Jeg er ikke regnskapsfører, men jeg førte regnskapet for firmaet jeg jobbet for tidligere i en del år. Jeg fikk med meg veldig mye nyttig lærdom i de årene. Blant annet så hadde vi et bokettersyn, hvor jeg satt i tre dager sammen med en hyggelig revisor fra Skatteetaten og gikk gjennom fakturaer fra underleverandører.

Han sjekket bl.a. at underleverandørene som fakturerte oss var registrert i Merverdiavgiftsregisteret OG at de faktisk betalte avgift.

Som hovedleverandør hadde vi et ansvar for å sjekke at underleverandører faktisk betaler skatt og mva. Dette hadde vi gode rutiner på og hentet inn skatt- og mva attester på underleverandører hvert halvår.

Livredd for skattefuten

Allikevel fant revisoren en leverandør som hadde fakturert oss ganske store beløp inkludert mva, uten at han selv hadde innbetalt merverdiavgift.

Totalt var det snakk om 1 million kroner i merverdiavgift, som vi hadde fradragsført i vårt regnskap over flere år. Dette beløpet risikerte vi nå å stå ansvarlig for å dekke selv.

Ja, du leste riktig. Fordi vår underleverandør ikke hadde betalt sin merverdiavgift, så fikk heller ikke vi fradragsført avgiften i vårt regnskap.

Jeg skal love deg at både jeg og sjefen min hadde noen søvnløse netter, mens vi ventet på konklusjonen fra Skatteetaten.

Heldigvis hadde Skattetaten også gjort feil når det gjaldt denne leverandøren. Vi hadde faktisk innhentet skatt- og mva attester for denne leverandøren, og de viste ingen utestående avgift for vedkommende. Til tross for at han skyldte store beløp. Og de la også stor vekt på at leverandøren hadde levert oss fakturaer som tilfredstilte formkravene iht bokføringsforskriften.

Så vi slapp unna! Heldigvis!

Hvorfor forteller jeg denne historien?

Som bedriftseier i Norge, så er det mange ting man skal forholde seg til.

Og du kan bli ansvarlig for ting du kanskje ikke trodde var mulig.

Krav til bilag/faktura

formkrav til faktura

Bokføringsforskriften er klar på formkravene til faktura, så den saken er veldig grei. Uansett hva vi selger, så har kundene våre krav på et salgsbilag utformet iht formkravene.

Kravene til dokumentasjon er den samme, uansett hvem du selger til. Uansett om kunden er privatperson eller et firma.

Men om du har kunder som driver en mva-pliktig virksomhet, så får mangelfulle bilag mye større konsekvenser enn det gjør for en privatperson.

Et firma kan ikke fradragsføre MVA om MVA ikke er spesifisert på fakturaen, og i verste fall vil firmaet ikke kunne føre kostnaden med skattemessig fradrag heller.

En kvittering fra Stripe eller PayPal duger altså IKKE  som et salgsbilag til kundene dine/våre.

Kommer du med en Stripe kvittering fra WP Skolen til regnskapsføreren din, så er hun/han i sin fulle rett til å la vær å føre den med skattemessig fradrag i regnskapet ditt. Og du vil heller ikke få fradragsført mva, i.o.m. at det ikke kommer fram av denne kvitteringen.

DET er grunnen til at du som er deltager/medlem hos oss alltid får ettersendt en faktura som oppfyller formkravene, etter at du har gjennomført et kjøp.

Så hva sa egentlig Skatteetaten om WP Skolens kurs?

Jeg trodde at reglene var klare på at kurs og undervisning ikke var avgiftspliktig før jeg startet WP Skolen.

Men det skulle vise seg at reglene var alt annet enn klare på dette området.

Jeg spurte regnskapsførere, jeg kontaktet en revisor jeg kjenner, og via Heidi Bjørbekk kontaktet vi Sticos og NARF for å få svar. Og det var ingen som kunne gi et konkret svar.

Jeg ringte Skattekontoret og snakket med en rådgiver, og han svarte at nettkursene våre høyst sannsynlig ikke ville være avgiftspliktige og rådet meg til å fakturere uten mva. Hvilket jeg gjorde for de første kursene jeg solgte i 2015.

Så jeg spurte om å få navnet hans og om jeg kunne referere til samtalen ved et eventuelt bokettersyn. Men da svarte han: Det er du som er ansvarlig for hva du velger å gjøre, men du kan be om en forhåndsuttalelse fra Skatteetaten. Den vil være bindende.

Ok, så jeg sender brev til Skatteetaten!

Brev til skatteetaten

Så jeg satt meg ned og skrev en fyldig beskrivelse av nettkursene våre, hvordan de var lagt opp, og hva slags oppfølging vi ga deltagerene våre.

Hvis du ikke vet hva vi gjør på WP Skolen, så er hovedkurset vårt, WP Basis lagt opp som et selvstudium, men vi følger opp deltagere via en lukket facebookgruppe. Vi har også et VIP medlemskap for de som ønsker tettere oppfølging via e-post.

Jeg fikk et skriftlig svar på seks A4 sider, men du skal få et utdrag av de viktigste punktene:

Etter skattekontorets oppfatning vil den kunnskapen deltakerne tilegner seg utelukkende ved å gjennomføre kurset, isolert sett være uavhengig av medvirken fra dere som tilbyr tjenesten. Du viser til at dere aktivt tar del i oppfølgingen av kursdeltakerne gjennom å besvare spørsmål som stilles. Skattekontoret finner å ikke kunne legge avgjørende vekt på det forhold at deltakerne kan stille spørsmål til dere som tilbyder.

Kurset er i utgangspunktet utformet slik at det ikke behøver å skje noen medvirkning fra dere. Skattekontoret kan ikke se at dere som tilbyder av kurs påtar dere ansvar for at brukeren klarer å nå læringsmålene. Det er ingen krav til resultater eller kursgodkjenning, og muligheten til korrespondanse med deg som tilbyder er kun et supplement til kurset, og det stilles heller ingen krav til kommunikasjon.

Dersom deltagerne stiller spørsmål og får personlig veiledning, antar skattekontoret at det vil være snakk om en konsulent/rådgivningstjeneste som tilbys, og at svar og kommunikasjon vil være individuelt tilpasset deltakeren. At man kan få svar på spørsmål er imidlertid ikke nok til å si at den som gir tilgang til kurset driver undervisning(til tross for at et helt nettkurs på 50+ leksjoner er inkludert – min anmerkning).

Som det også ble referert til i forrige blogg, så sier reglene om e-læring bl.a. følgende: Det kreves en eller annen form for personlig oppfølging av det faglige innholdet fra kurstilbyderens side, for at e-læring skal omfattes av unntaket fra merverdiavgift.

Det vi trodde var oppfølging av kursdeltagere, definerte Skatteetaten som en avgiftspliktig konsulenttjeneste

Vi gir personlig oppfølging ut fra deltagerens eget behov og ønske, men det er ikke et krav fra vår side at hver eneste deltager aktivt leverer inn svar på oppgaver eller består en “eksamen” i å sette opp en nettside. Vi forutsetter at hver deltager er interessert nok i å lære til å gjennomgå kurset på eget initiativ.

Så selv om vi faktisk tilbyr oppfølging, så konkluderer Skatteetaten i WP Skolens tilfelle med følgende:

“Det at det skjer en individuell oppfølging, vil ikke i seg selv innebære at tjenestens karakter endres fra en eventuell undervisningstjeneste til konsulenttjenester. På den annen side så kan individuell tilrettelegging bli så dominerende at tjenesten karakteriseeres som en konsulenttjeneste. Omsetning av VIP medlemskapet med utvidet support og personlig oppfølging vil dermed være avgiftspliktig etter hovedregelen i mval §3-1 første ledd og det skal beregnes merverdiavgift på vederlaget.

Skattekontoret har etter en konkret helhetsvurdering kommet til at WP Skolens nettkurs for oppsett av webside ikke kan anses som en “undervisningstjeneste” etter mval § 3-5 første ledd. Kurset fremstår som et selvstudium, og som en kombinasjon av salg av læremiddel og ytelse av rådgivingstjenester.

Det vil etter dette foreligge salg av avgiftspliktig tjeneste etter hovedregelen i mval § 3-1 første ledd.”

Selv om vi gir personlig oppfølging via facebookgrupper og epost, som altså er et krav for at ett nettkurs skal kunne ses på som undervisning(ergo ikke mva pliktig), velger skattekontoret i vårt tilfelle og se på dette som en konsulenttjeneste og ikke som oppfølging ifbm kursene(!).

Det betyr at vi i praksis måtte forlangt at våre kursdeltagere går opp til eksamen/avsluttende prøve, som beviser at de har tilegnet seg kunnskapen vi formidler i kursene. Vi ser det langt mere hensiktsmessig at hver deltager får hjelp med nettsiden hun/han faktisk skal sette opp.

Behovet for hjelp er selvfølgelig individuelt for hver kursdeltager, og tjenesten blir derfor iflg Skattekontoret å anse som en avgiftspliktig konsulent- eller rådgivertjeneste.

Så det er altså bakgrunnen for at prisen på WP Skolens kurs og medlemskap inkluderer merverdiavgift!

Hva med de første kursene jeg hadde fakturert eks.mva iht til rådet fra rådgiveren på Skattekontoret?

Her fikk jeg to alternativer. Enten etterfakturere mva til deltagerne, eller ta kostnaden på egen kappe.

Det sier seg selv at jeg ville blitt ganske upopulær  om jeg hadde sendt ut en ekstra faktura til alle som i god tro hadde betalt det beløpet jeg forlangte når de meldte seg på. Så jeg valgte selvfølgelig å ta den kostnaden på egen kappe.

Men det kunne vært mye verre. Jeg spurte vår revisor om hva som kunne ha skjedd om vi i god tro ikke hadde inkludert mva på kursene våre fra starten av, og svaret jeg fikk var:

Det er selskapet selv som er ansvarlig for å gjøre tilstrekkelige undersøkelser for å påse korrekt avgiftsbehandling. Viser det seg at selskapet har gjort feil vurderinger uten tilstrekkelige undersøkelser, så kan man risikere å måtte betale mva med tilbakevirkende kraft.

For min del gjaldt det bare de kursene jeg solgte på første lansering i juni 2015, ca 75 000,- i inntekter. Det var overkommelig å “tape” mva på det beløpet. Jeg tør ikke tenke på hva som kunne skjedd med over to års omsetning…..

Så jeg sier det samme som Heidi og Ragnhild konkluderte med i forrige innlegg: Ta nødvendige grep nå!

Det er slett ikke sikkert at skatteetaten vurderer ditt nettkurs på samme måte som vårt, så det eneste du kan gjøre for å være sikker på at du gjør ting riktig er: Kontakt ditt skattekontor og be om en skriftlig tilbakemelding!

Har du ikke gjort “tilstrekkelige undersøkelser”, så gjør det nå. Da er sjansen vesentlig større for at du unngår en smell.

Lukker du øynene og satser på at det går bra, så kan det bli veldig dyrt!

Lurer du på hvordan du skal løse dette rent praktisk med nettkurs i WordPress? Ta en titt her!

Kristin Skjæringrud
Kristin Skjæringrud

Kristin Skjæringrud er "rektor" på WP Skolen og mener at WordPress kan brukes til (nesten) alt. Men først og fremst til å bygge nettsider med ;-)

Artikler: 143

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.